Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „AQUA JAZZ“ elektroninės parduotuvės (toliau – „Pardavėjas“) ir Pirkėjo asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2. Ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai nustato Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą.

2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS
2.1. Registruodamasis Pirkėjas privalo pateikti išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą. Jeigu dėl netikslios, melagingos ar klaidinančios informacijos Pardavėjas patirtų nuostolių, Pardavėjas, LR įstatymų nustatyta tvarka, gali pareikalauti Pirkėjo kompensuoti patirtas išlaidas. Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno asmens, kuris lankosi e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija renkama ir tvarkoma tam, kad:
- apdoroti Pirkėjo užsakymus;
- išrašyti finansinius dokumentus;
- išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.
Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis, Pardavėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo tretiesiems asmenims ar kitų neteisėtų veiksmų.
2.2. Pardavėjas duomenis, nesusijusius su Pirkėjo asmens duomenimis, pvz., duomenis apie įsigytas prekes, gali naudoti statistiniais tikslais.

3. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
Pardavėjas pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik tai, kad galėtų įvykdyti Pirkėjo užsakymą. Pardavėjas neperduoda Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, negavusi Pirkėjo atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka.

4. ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS IR ATNAUJINIMAS
Pirkėjas turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5. INFORMACIJOS AR PRETENZIJOS PERDAVIMAS
Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@aquajazz.lt arba paštu. Atsakymą Pardavėjas pateikia tokia forma, kuria gavo pranešimą ar pretenziją arba savo nuožiūra.

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikė registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šia privatumo politika.

7. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS
7.1. UAB „AQUA JAZZ“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką, apie tai pranešdama e-parduotuvėje bei nurodytu el. paštu.
7.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo  dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės sistemoje.
7.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, jis turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@aquajazz.lt arba paštu, adresu Birželio 23-osios g. 29, LT-50201 Kaunas) su sąlygas, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis.
7.4. Jei po privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Pirkėjas naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kas jis sutinka su nauja Privatumo politikos redakcija.