Privatumo politika

Bendra informacija
Šioje Privatumo politikoje pateikiame pagal Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES) (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, atliekamą Jums naudojantis mūsų elektronine parduotuve (e-aquajazz.lt).
Svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte privatumo politiką, nes joje numatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums įsigyjant prekes mūsų internetinėje parduotuvėje, lankantis mūsų interneto svetainėje ir kitaip ja naudojantis. Rekomenduojame reguliariai perskaityti pateiktą informaciją, nes ateityje jos turinys gali keistis.
Kad galėtume įvykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus Jums, mums reikia tam tikrų Jūsų asmens duomenų, kuriuos renkame tik tai tokia apimtimi, kiek yra būtina konkretiems, prisiimtiems įsipareigojimams įgyvendinti.
Atsakingai patvirtiname, kad duomenų valdytojo (toliau Duomenų valdytojas) elektroninės parduotuvės lankytojų (toliau Pirkėjas) duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Mes imamės visų priemonių, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neteisėto naudojimo. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos trečiosioms šalims.
Jūsų pateiktos informacijos duomenų valdytojas yra UAB "AQUA JAZZ" (įmonės kodas 135912354, adresas Birželio 23-iosios g. 29, 50209 Kaunas, telefonas (8 620) 99111, el. paštas info@aquajazz.lt).

Kokie ir kokiu tikslu yra renkami duomenys?
Mes renkame tik tai tuos duomenis, kuriuos Jūs sąmoningai ir savanoriškai pateikiate registruodamiesi mūsų elektroninėje parduotuvėje:
Vardas;
Pavardė;
Elektroninio pašto adresas;
Mobilaus telefono numeris;
Adresas.
Surinkti duomenys yra išimtinai naudojami tik tai mūsų prisiimtų įsipareigojimų Jums įgyvendinimui. T. y. Jums užsakius prekes mūsų elektroninėje parduotuvėje, mes turime žinoti kam parduoti, kokiu adresu pristatyti, kokiomis momentinio ryšio priemonėmis su Jumis susisiekti ir ne daugiau. Duomenų saugojimo terminas ne daugiau, kaip 10 metų nuo paskutinės pirkimo – pardavimo operacijos.

Tiesioginė rinkodara
Jūsų asmens duomenų mes nenaudojame reklaminės medžiagos siuntimui elektroniniu paštu, SMS žinutėmis ar Jūsų fizinių adresu.

Kam gali būti teikiami jūsų duomenys? 
Asmens duomenis, pateiktus elektroninėje parduotuvėje (www.e-aquajazz.lt), esame įsipareigoję laikytis konfidencialumo. Ši prievolė kyla iš  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia Duomenų valdytojo prisiimtiems įsipareigojimams Pirkėjui įgyvendinti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu, atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., lizingo bendrovėms, bankams ar kitoms finansų institucijoms.

Informacija gali būti teikiama prekes pristatančioms siuntų tarnyboms ar krovinius vežančioms įmonėms. T. p. informacinių technologijų įmonėms teikiančioms mums paslaugas. Duomenys gali būti teikiami tik tai tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?
Duomenų valdytojas tvarkydamas Jūsų asmens duomenis imasi visų techninių, fizinių ir organizacinių saugumo priemonių, kad apsaugotume asmens duomenis nuo neteisėto arba atsitiktinio duomenų atskleidimo ar sunaikinimo.

Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės pagal reglamentą:
a) teisė susipažinti su savo asmeniniais duomenimis kuriuos mes saugome,
b) teisė reikalauti ištaisyti netikslius duomenis,
c) teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“),
d) teisė, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginiais rinkodaros tikslais (Jūsų duomenys nėra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais net jei Jūs ir davėte tokį sutikimą registruodamiesi elektroninėje parduotuvėje),
e) teisė, kad duomenų subjektui nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas (duomenų tvarkymo veiksmai, atliekami elektroninėmis priemonėmis, t. y. įvairiomis informacijos ir ryšių priemonėmis: kompiuteriais, telefonais, planšetiniais kompiuteriais, išmaniaisiais laikrodžiais, vaizdo registratoriais, fotoaparatais, diktofonais ir t. t.), įskaitant profiliavimą (bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta arba judėjimu. Pvz., mokumo vertinimas, diagnozės nustatymas ir pan.),
f) teisė į duomenų perkėlimą.

 Kur kreiptis dėl savo teisių įgyvendinimo?
Dėl savo, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo arba jei turite kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų, Jūs galite kreiptis elektroniniu paštu info@aquajazz.lt arba telefonu (8 620) 99111.
Tam, kad galėtume patenkinti Jūsų, kaip duomenų subjekto, pagal aukščiau išvardintus teisėtus reikalavimus o tuo pačiu ir apsaugotume Jūsų duomenis, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius tapatybės, nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių nes mes turime būti tikri, kad į mus kreipiasi tikrai tas asmuo.
Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius,  el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804),  kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Elektroninėje parduotuvėje naudojami slapukai.
Slapukas (angl. Cookies) – mažas tekstinis dokumentas, kuris turi unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską.
Unikalus numeris identifikuoja lankytojo naudojamą naršyklę kiekvieną kartą jam apsilankius elektroninėje parduotuvėje. Slapukai neleidžia interneto tinklalapiams įsiminti jokios asmeninės lankytojo informacijos (tokios kaip lankytojo vardas ir adresas), kurį vartotojas galėtų pamiršti įslaptinti. Slapukų visada galima atsisakyti ir išjungti, tačiau tuomet gali neveikti kai kurios elektroninės parduotuvės funkcijos.
Jį naudojant elektroninėje parduotuvėje atsimenama informacija apie apsilankymą, pvz., pageidaujama kalba ir kiti nustatymai. Todėl kitas apsilankymas gali būti paprastesnis, greitesnis naršymas. Slapukai atlieka svarbias funkcijas. Jų pagalba efektyviau naudojamas žiniatinklis.
Slapukai naudojami įvairiais tikslais, pvz., atsiminti vartotojo saugios paieškos nuostatas, suskaičiuoti, kiek lankytojų apsilanko tinklalapyje ir pan.

Slapuko pavadinimas

Šaltinis

Aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

currency

www.e-aquajazz.lt

Naudojamas nustatyti kokia valiuta turi būti rodoma prekės / paslaugų kaina.

Įėjimo į puslapį metu

30 dienų

default

www.e-aquajazz.lt

Vartotojo sesijos sisteminis cook’ie

Įėjimo į puslapį metu

Iki sesijos pabaigos, t.y, kol lankytojas palieka svetainę.

is_mobile

www.e-aquajazz.lt

Šis slapukas naudojamas norint nustatyti, kokio tipo įrenginį naudoja lankytojas, kad būtų tinkamai atvaizduojama elektroninė parduotuvė įrenginyje

Įėjimo į puslapį metu

Iki sesijos pabaigos, t. y, kol lankytojas palieka svetainę.

language

www.e-aquajazz.lt

Naudojamas nustatyti kokia kalba turi būti rodoma svetainė.

Įėjimo į puslapį metu

30 dienų

listingType

www.e-aquajazz.lt

Naudojamas nustatyti kaip turi būti atvaizduojamos prekės sąraše (pvz., kategorijos ir paieškos puslapyje)

Lankytojui pasirinkus prekių atvaizdavimo būdą

Iki sesijos pabaigos, t. y, kol lankytojas palieka svetainę.

PHPSESSID

www.e-aquajazz.lt

Vartotojo sesijos sisteminis slapukas

Įėjimo į puslapį metuIki sesijos pabaigos, t. y, kol lankytojas palieka svetainę

tbApp

www.e-aquajazz.lt

Informacija apie prekes kurios buvo įdėtos į krepšelį bet nebuvo nupirktos

Prekės įdėjimo į krepšelį metu

30 dienų

Informavimas apie Privatumo politikos pasikeitimus.
Mes galime bet kuriuo metu atnaujinti privatumo politikos aprašymą. Dėl to, kiekvieną kartą lankantis mūsų elektroninėje parduotuvėje, rekomenduojame dar kartą susipažinti perskaityti pateiktą tekstą. Arba jei žinote, kada paskutinį kartą tai skaitėte, galite pažiūrėti šio puslapio apačioje į datą, kada paskutinį kartą buvo darytas privatumo politikos atnaujinimas.

Paskutinė informacijos atnaujinimo data yra 2024 m. balandžio mėn. 04 d.