Konfidencialitātes politika

Vispārīga informācija
Šajā Privātuma politikā mēs sniedzam Eiropas Savienības Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (ES) Nr. 2016/679 (turpmāk tekstā - "Regula") prasīto informāciju par personas datu apstrādi, kas tiek veikta, kad jūs izmantojat mūsu interneta veikalu (e-aquajazz.lt).
Ir svarīgi, lai jūs uzmanīgi izlasītu šo privātuma politiku, jo tajā izklāstītie noteikumi un nosacījumi tiek piemēroti ikreiz, kad jūs iegādājaties preces mūsu tiešsaistes veikalā, apmeklējat mūsu tīmekļa vietni un citādi to izmantojat. Mēs iesakām regulāri lasīt sniegto informāciju, jo tās saturs nākotnē var mainīties.
Lai izpildītu savas saistības pret jums, mums ir nepieciešami konkrēti jūsu personas dati, kurus mēs apkopojam tikai tādā apjomā, kas nepieciešams, lai izpildītu konkrētās uzņemtās saistības.
Mēs atbildīgi apliecinām, ka interneta veikala apmeklētāju (turpmāk tekstā - "Klients") dati tiks vākti saskaņā ar piemērojamo Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasībām un kontrolējošo iestāžu norādījumiem. Mēs veicam visus pasākumus, lai aizsargātu jūsu sniegtos personas datus pret nozaudēšanu un neatļautu izmantošanu. Datu pārziņa darbiniekiem ir rakstisks pienākums neizpaust un neizplatīt trešajām personām darba vietā iegūto informāciju.
Jūsu sniegtās informācijas datu pārzinis ir UAB "AQUA JAZZ" (uzņēmuma kods 135912354, adrese Birželio 23-iosios g. 29, 50209 Kaunas, tālrunis (8 620) 99111, e-pasts info@aquajazz.lt).

Kādi dati tiek vākti un kādam nolūkam?
Mēs apkopojam tikai tos datus, kurus jūs apzināti un brīvprātīgi sniedzat, reģistrējoties mūsu tiešsaistes veikalā:
Vārds un uzvārds;
uzvārds;
E-pasta adrese;
Mobilā tālruņa numurs;
Adrese.
Savāktie dati tiek izmantoti tikai un vienīgi, lai izpildītu saistības, ko esam uzņēmušies pret jums. Tas ir, kad jūs pasūtāt preces no mūsu tiešsaistes veikala, mums ir jāzina, kam tās pārdot, uz kuru adresi piegādāt, kādu tūlītējās saziņas līdzekli izmantot, lai ar jums sazinātos, un ne vairāk. Datu glabāšanas periods nepārsniedz 10 gadus pēc pēdējā pirkšanas un pārdošanas darījuma.

Tiešais mārketings
Mēs neizmantojam jūsu personas datus, lai nosūtītu jums reklāmas materiālus pa e-pastu, SMS vai uz jūsu fizisko adresi.

Kam var sniegt jūsu datus?
Mēs esam apņēmušies nodrošināt tiešsaistes veikalā (www.e-aquajazz.lt) sniegto personas datu konfidencialitāti. Šis pienākums izriet no Lietuvas Republikas Civilkodeksa, Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma noteikumiem. Informāciju var izpaust citām personām, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu saistības, ko datu pārzinis uzņēmies pret klientu, vai citu likumīgu iemeslu dēļ. Informācija var tikt izpausta arī citām personām pēc jūsu pieprasījuma saistībā ar jūsu līgumsaistībām pret citām personām, piemēram, līzinga uzņēmumiem, bankām vai citām finanšu iestādēm.

Informācija var tikt sniegta paku piegādes dienestiem vai kravu pārvadājumu uzņēmumiem. piemēram, informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus. Dati var tikt sniegti tikai tādā apjomā, kas nepieciešams līgumsaistību pienācīgai izpildei.

Ko mēs darām, lai aizsargātu jūsu informāciju?
Apstrādājot jūsu personas datus, datu pārzinis veic visus tehniskos, fiziskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus pret neatļautu vai nejaušu izpaušanu vai iznīcināšanu.

Jūsu kā datu subjekta tiesības saskaņā ar Regulu:
(a) tiesības piekļūt mūsu rīcībā esošajiem jūsu personas datiem,
(b) tiesības uz neprecīzu datu labošanu,
(c) tiesības uz savu datu dzēšanu ("tiesības tikt aizmirstam"),
d) tiesības neļaut apstrādāt jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos (jūsu dati netiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos pat tad, ja esat devis savu piekrišanu, reģistrējoties tiešsaistes veikalā),
e) tiesības netikt pakļaut datu apstrādei tikai ar automatizētiem līdzekļiem (apstrādes darbības, ko veic ar elektroniskiem līdzekļiem, t. i., izmantojot dažādus informācijas un saziņas rīkus: datorus, telefonus, planšetdatorus, viedpulksteņus, videoreģistratorus, kameras, diktofonus utt.)), tostarp profilēšana (jebkāda veidaautomatizēta personas datu apstrāde, kad personas dati tiek izmantoti, lai novērtētu konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši, lai analizētu vai prognozētu šīs fiziskās personas darbības aspektus darbā, ekonomisko situāciju, veselības stāvokli, personīgās intereses, hobijus, intereses, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos.(piemēram,maksātspējas novērtējums, diagnostika u. c.),
(f) tiesības uz datu pārnesamību.

Kur es varu vērsties, lai īstenotu savas tiesības?
Lai īstenotu savas kā datu subjekta tiesības vai ja jums ir kādi citi jautājumi par jūsu personas datiem, jūs varat sazināties ar mums, rakstot e-pastu uz info@aquajazz.lt vai zvanot pa tālruni (8 620) 99111.
Lai varētu apmierināt jūsu kā datu subjekta likumīgās prasības saskaņā ar iepriekš minēto un tādējādi aizsargātu jūsu datus, ir nepieciešams noskaidrot jūsu identitāti. Ja jūsu identitāte netiks noskaidrota, nebūs iespējams izmantot jūsu tiesības, jo mums ir jābūt pārliecinātiem, ka tieši šī persona ar mums sazinās.
Jums ir tiesības sazināties ar Valsts datu aizsardzības inspekciju (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Viļņa, e-pasts: ada@ada.lt, tālrunis (8 5) 271 2804), kas ir atbildīga par personas datu aizsardzības tiesību aktu uzraudzību un kontroli.

Interneta veikals izmanto sīkdatnes.
Sīkdatne ir neliels teksta dokuments ar unikālu identifikācijas numuru, kas tiek pārraidīts no tīmekļa vietnes uz apmeklētāja datora cieto disku.
Unikālais numurs identificē pārlūkprogrammu, ko apmeklētājs izmanto katru reizi, kad viņš apmeklē tiešsaistes veikalu. Sīkdatnes neļauj tīmekļa vietnēm atcerēties apmeklētāja personisko informāciju (piemēram, apmeklētāja vārdu un adresi), ko lietotājs varētu aizmirst klasificēt. Sīkdatnes vienmēr var atteikt un atspējot, taču tad dažas tiešsaistes veikala funkcijas var nedarboties.
Ja tā tiek izmantota, e-veikals atceras informāciju par apmeklējumu, piemēram, vēlamo valodu un citus iestatījumus. Tas var nodrošināt vienkāršāku un ātrāku pārlūkošanu nākamā apmeklējuma laikā. Sīkfaili veic svarīgas funkcijas. Tās padara tīmekli efektīvāku.
Sīkdatnes tiek izmantotas dažādiem mērķiem, piemēram, lai atcerētos lietotāja drošas meklēšanas preferences, uzskaitītu, cik daudz apmeklētāju apmeklē tīmekļa vietni, utt.

Sīkdatnes nosaukums

Avots

Apraksts

Izveidošanas laiks

Derīguma termiņš

currency

www.e-aquajazz.lt

Izmanto, lai noteiktu, kādā valūtā jānorāda preču/pakalpojumu cena.

Ieejot lapā

30 dienas

default

www.e-aquajazz.lt

Lietotāja sesijas sistēmas pavārs

Ieejot lapā

Līdz sesijas beigām, t. i., līdz brīdim, kad apmeklētājs atstāj vietni.

is_mobile

www.e-aquajazz.lt

Šis sīkfails tiek izmantots, lai identificētu ierīces veidu, ko izmanto apmeklētājs izmanto, lai e-veikals tiktu attēlots pareizi. ierīce

Kad piekļūstat lapai

Līdz sesijas beigām, t. i., līdz brīdim, kad apmeklētājs atstāj vietni.

language

www.e-aquajazz.lt

Izmanto, lai noteiktu valodu, kurā tīmekļa vietnei jābūt attēlotai.

Ieejot lapā

30 dienas

listingType

www.e-aquajazz.lt

Izmanto, lai noteiktu, kā preces jānorāda sarakstā (piemēram, kategorijas un meklēšanas lapā).

Kad apmeklētājs izvēlas veidu, kādā produkti tiek parādīti

Līdz sesijas beigām, t. i., līdz brīdim, kad apmeklētājs atstāj vietni.

PHPSESSID

www.e-aquajazz.lt

Lietotāja sesijas sistēmas sīkfails

Ieejot vietnēLīdz sesijas beigām, t. i., līdz brīdim, kad apmeklētājs atstāj vietni.

tbApp

www.e-aquajazz.lt

Informācija par precēm, kas ir pievienotas grozam, bet nav iegādātas

Preces pievienošanas grozam brīdī

30 dienas

Paziņojums par izmaiņām konfidencialitātes politikā.
Mēs jebkurā laikā varam atjaunināt savu konfidencialitātes politiku. Šī iemesla dēļ iesakām atkārtoti izlasīt sniegto tekstu katru reizi, kad apmeklējat mūsu tiešsaistes veikalu. Ja jūs zināt, kad pēdējo reizi to lasījāt, varat arī apskatīt šīs lapas apakšdaļu, lai uzzinātu datumu, kad Konfidencialitātes politika pēdējo reizi tika atjaunināta.

Pēdējais atjaunināšanas datums ir 2024. gada 04. aprīlis.