Patalpos termoreguliatorių pagrindinių charakteristikų aprašymas

Patalpos termoreguliatorių pagrindinių charakteristikų aprašymas.
Patalpos termoreguliatorius - tai prietaisas skirtas valdyti katilą taip, kad patalpoje būtų palaikoma nustatyta temperatūra. Patalpos termoreguliatorius montuojamas patalpoje, pagal kurios temperatūrą norime valdyti katilą. Patalpos termoreguliatorius sujungiamas su katilu. Norint išsirinkti tinkamiausią patalpos termoreguliatorių reikia žinoti jų charakteristikas ir savybes, todėl trumpai jas apžvelgsime.

1. sujungimo su katilu būdas. Galimi šie variantai:
a) Laidu. Šiuo atveju tarp katilo ir reguliatoriaus reikia nutiesti laidą;
b) Radijo bangomis. Nereikalingas laidas tarp katilo ir termoreguliatoriaus. Termoreguliatorių sudaro du blokai: siųstuvas, montuojamas patalpoje ir imtuvas, montuojamas prie katilo, kuris laidu sujungiamas su katilu;

2.Valdymo būdas. Galimi šie variantai:
a) „ON/OFF“ - termoreguliatorius reguliuodamas katilą jį pilnai įjungia arba išjungia, katilo galingumas nemoduliuojamas. Šie termoreguliatoriai gali būti prijungiami praktiškai prie bet kokių katilų;
b) „eBus“ - termoreguliatorius reguliuodamas katilą gali moduliuoti katilo galingumą. Taip pasiekiamas maksimalus ekonomiškumas. Galimos papildomos funkcijos: šilto buitinio vandens ruošimo valdymas, katilo būsenų rodymas termoreguliatoriuje ir kitos. Termoreguliatoriai gali būti prijungiami tik prie tų katilų, prie kurių jie yra pritaikyti.

3.Programavimas. Galimi šie variantai:
a) neprogramuojamas - termoreguliatorius visą laiką palaiko vieną nustatytą patalpos temperatūrą;
b) programuojamas - yra galimybė įvesti laiko programą, kurioje yra nurodoma, kokios temperatūros mes pageidaujame, skirtingais paros intervalais. Programavimo galimybėms apibūdinti naudojamos šios sąvokos:
Paros intervalų skaičius - tai paros intervalų skaičius, kuriems galima įvesti skirtingas temperatūras;
Skirtingų nustatomų temperatūrų skaičius - parodo kiek skirtingų temperatūrų galima priskirti skirtingiems paros intervalams (priešužšalimo funkcijos temperatūra neskaičiuojama).
Paros intervalo nustatymo žingsnis - tai mažiausias laikas, kurį gali tęstis paros intervalas
Temperatūrų nustatymo žingsnis - parodo kokiu tikslumu gali būti nustatyta pageidaujama temperatūra.

4. Temperatūrų reguliavimo ribos - parodo iš kokio diapazono galima pasirinkti nustatomas temperatūras

5. Temperatūros jautrumas - parodo į kokį mažiausią temperatūros pasikeitimą reaguoja patalpos termoreguliatorius valdydamas katilą.

6. Maitinimas. Galimi šie variantai:
a) Baterijomis
b) Nuo katilo (kai naudojamas „eBus“ tipo termoreguliatorius, su katilu jungiamas laidu).