Paleidimas ir derinimas

Sumontavus naują dujinį katilą, pirmąjį jo užkūrimą bei paleidimo-derinimo darbus, turi atlikti tik „Protherm“ įgaliota įmonė. Neatlikus šių darbų katilas netenka garantijos, be to katilas gali dirbti neekonomiškai ir nepatikimai. Šie darbai yra mokami. Visos garantijos sąlygos yra aprašytos garantiniame talone. Atidžiai perskaitykite visas garantinio aptarnavimo sąlygas.

Jei įrenginys yra sumontuotas toli nuo serviso įmonės buveinės, tada serviso įmonė gali nustatyti mokestį už transporto išlaidas. Šis mokestis gali būti imamas ir garantinio laikotarpio metu. Papildomi mokesčiai, jeigu tokie būtų yra iš anksto suderinami. Serviso įmonė įsipareigoja visus darbus atlikti kvalifikuotai, sutinkamai su gamintojo reikalavimais. Esant katilo gedimui, serviso įmonė įsipareigoja pradėti įrenginio remonto darbus per 1-3 darbo dienas nuo pranešimo iš vartotojo gavimo momento. Serviso įmonė įsipareigoja pašalinti gedimą, kaip įmanomą greičiau.

"Protherm" įgaliotų įmonių sąrašas